Het kan ons allemaal overkomen

Waar heeft u de ongevallenverzekering voor nodig?


Het aanbieden van een collectieve ongevallenverzekering voor uw werknemers getuigt van goed werkgeverschap.

Wat is verzekerd met een collectieve ongevallen­verzekering?

Financiële ondersteuning na een ongeval waarbij de betrokkene blijvend invalide is of overlijdt. De maatschappij vergoedt vaak ook als het ongeval plaatsvond tijdens werk, school of bij een verenigingsactiviteit. Maar ook tijdens bedrijfsuitjes, sportdagen of jeugdkampen.

Wel verzekerd

  • Voor bedrijven zijn alle medewerkers met een vast of tijdelijk contract verzekerd. Ook stagiair(e)s, de eigenaar en eventuele seizoensmedewerkers.
  • Voor verenigingen en stichtingen zijn alle leden, vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers verzekerd.
  • Scholen bieden wij een aanvullende verzekering voor scholieren tot 21 jaar. Vergoeding van tandheelkundige kosten tot maximaal € 250,-.
  • Ongeval tijdens (bedrijfs)uitje, sportdagen of jeugdkamp.

Niet verzekerd

  • Ongevallen waarbij de verzekerde 70 jaar of ouder is.
  • Als het ongeval het gevolg is van deelnemen aan (gemotoriseerde) trainingen of wedstrijden met een snelheidselement.
  • Overlijden, blijvende invaliditeit of tandheelkundige behandelingen na ziekte.

LET OP: als werknemer is het van belang om te weten of een eventuele uitkering ten goede komt aan het bedrijf/onderneming/organisatie óf aan de betrokkene die het ongeval is overkomen!

Vraag bij Hypotheek Zeker | Financieel Zeker om een goéd advies!